Phật – Phật tử cũng đi cày đi cấy

       Nhiều người thế gian cho rằng đi tu là yếm thế, là vô tích sự, ăn bám xã hội…Nhưng thực chất đâu có phải như thế. Là đệ tử Phật ai cũng biết cày cấy, để có kết quả tốt nhất cày cấy bằng cách nào? Theo Kinh Biệt dịch Tạp A Hàm Phật nói với Bà La Môn(không phải là Phật tử) về việc Phật tham gia cày cấy như sau. Niềm tin làm hạt giống có thể sinh ra muôn công đức. Ruộng tốt là thiện pháp, Tinh tấn là điều phục trâu, trí tuệ là gọng cày, tâm hổ thẹn là đất của Phật cày, chính niệm là người cày, bỏ cỏ tham, sân, si, tinh tấn tưới nước từ bi, hỷ xả.. Thu hoạch bội thu là qủa Bồ Đề, giác ngộ, giải thoát sinh tử. Bà La Môn nghe Phật dạy cày cấy của người tu hay qúa, khen Phật là người cày giỏi nhất, ruộng ấy tốt nhất. Bà La Môn nhất tâm cúng dàng và xin học phép cày cấy tu theo mong được an lạc. Sau đây là một bài thơ của người làm vườn, học cách cày cách làm ruộng tốt nhất của Phật để lợi ích nhất. Trên tinh thần Kinh Hoa Nghiêm các pháp (mọi sự vật, hiện tượng) trong thế giới trùng trùng duyên khởi với nhau, trong cái bé có cái to, trong cái to có cái bé…tam thiên thế giới còn nằm gọn trên đầu cộng lông nhỏ xíu…v.v. Nên việc chấp tác làm vườn làm ruộng, thắp hương, nấu cơm, giã gạo, bổ củi, dạy học, nghe pháp cũng là Phật pháp là cày cấy có lương thực cả. Cốt sao Thiền định tư duy quán chiếu được Tâm Không, tâm thực thanh tịnh sẽ sinh mọi thứ. Tuy nhiên sống ở đời ta cũng không nên cố chấp khi biết rõ sai dẫn tới sai lầm, quan trọng ta hiểu vấn đề thế nào làm sao có được lợi ích cho cuộc đời và đạo pháp. Bởi vì giác ngộ chân lý, thu được quả Bồ Đề là quan trọng nhất. Bài thơ:      LÀM VƯỜN
Quyết tâm chẳng để vườn không
Hoa, rau, cây trái vun trồng hăng say
Mong sao sẽ có một ngày
Quả ngon, trái ngọt tròn đầy hạnh tu
Bình minh nắng dẹp mây mù
Tĩnh tâm, trí sáng, đường tu rạng ngời.!
Hưng Sơn, 10/07/ 2017
Thơ và ảnh: Người Làm Vườn; Tin: Phúc Trí

Bài viết khác