Chúc Mừng Chùa Phương Khánh

(Tặng Đại đức Thích Từ Trí)

Năm nay phật đản với đúc chuông
Trụ xứ cùng dân cả thập phương
Chú nguyện linh thiêng điều diệu lý
Nhân lành quả ngọt Phật thường thương

Đại đức  Thích Quảng Hợp, 2.4.2019

                                       Đăng: Phúc Trí

Bài viết khác